Tisztelt Szülők!

 Értesítem Önöket, hogy megérkeztek a csekkek és az átvételi elismervények.

2015. szeptember 4-én pénteken

8:00-16:00

tudják átvenni a szülők személyesen (mindkét épület fizetős diákjai részére) a csekket és kitölteni a hozzá tartozó dokumentumot a MOFÉMTELEPI könyvtárban.

Tankönyvfelelős

Tisztelt Szülők!


Értesítem Önöket, hogy a fizetős diákjaink számára az első tanítási napon (2015. szeptember 1-jén) osztjuk a tankönyveket MOFÉMTELEPEN.

A mofémtelepi tanulóink a délelőtt folyamán 2015. szeptember 1-jén osztályszinten tudják átvenni a könyveiket MOFÉMTELEPEN.

Az ipartelepi tanulóink 2015. szeptember 1-jén 13:00-16:00-ig tudják átvenni a könyveiket MOFÉMTELEPEN.


Tankönyvfelelős

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember 01-jén 1630-kor Mofém- és Ipartelepen az első osztályos tanulók szülei részére szülői értekezletet tartunk.

 

Tisztelettel: Osztályfőnökök


Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a mai és holnapi napra meghirdetett tankönyvosztás az alábbi szerint módosul:

• Az ingyenes diákoknak a tankönyvosztás ideje VÁLTOZATLAN

• Mivel a mai napig nem érkeztek meg a csekkek és az átvételi elismervények a fizetős diákoknak, nem áll módunkba kiosztani a tankönyveket, ezért elnézésüket kérjük. A könyvosztás új időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Tankönyvfelelős

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

 

 

PÓTVIZSGA IDŐPONTJA: 

2015. augusztus 26.    8:00     Mofémtelepi egység

 

TANKÖNYVOSZTÁS: Mofémtelepi egységben

2015. augusztus 27.

Mofém 5-8. osztály 12:00- 14:15        
Mofém 1-4. osztály 14:45- 18:00        
Ingyenes füzetcsomagok kiosztása 1. osztályosoknak

 

2015. augusztus 28.

Ipar 5-8. osztály 12:00- 14:15    
Ipar 1-4. osztály 14:45- 18:00    
Ingyenes füzetcsomagok kiosztása 1. osztályosoknak

 

! Minden évfolyam csak a számára megjelölt időpontban veheti át a tankönyvét

! Idén a fizetős diákoknak előre nem küldenek ki díjbekérőt / csekket, azt a tankönyvek átvételekor kapják meg az iskolában (számla + csekk).

A befizetési határidő: szeptember 15.

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY:

2015. szeptember 1.

8:00 Mofémtelepen

9:00 Ipartelepen


! Megjelenés ünnepi ruhában (fehér ing/blúz és sötét alj)

 

! A tanévnyitó szervezéséért felelős leendő 7. osztály (mindkét épületben) a tanévnyitó megkezdése előtt fél órával megjelenni szíveskedjen 

 

! Az ünnepély után három órában az osztályfőnökökkel lesznek a tanulók

 

! Napközit és ebédet annak biztosítunk, aki igényét augusztus 25-ig jelezte

 

ÉTKEZÉSI IGÉNYEK LEADÁSA:

2015. augusztus 25-ig (aki igényét nem adta le a tanév végén)

Kedves Szülők! Információ a tankönyvekkel kapcsolatban! Idén a fizetős diákoknak előre nem küldenek ki díjbekérőt / csekket, azt a tankönyvek átvételekor kapják meg az iskolában (számla + csekk). A befizetési határidő: szeptember 15. Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány (A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontjainkon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek.)


A tanulóbaleset-biztosítással kapcsolatos tájékoztatás

 

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

A biztosítási események bejelentésére a Groupama Garancia Biztosító Zrt. honlapján (http://www.groupama-garancia.hu/biztos-t-sok/biztos-t-sok-a-cora-hipermarketekben/-ltal-nos-gyermek-es-ifj-s-gi-balesetbiztos-t-s-@/article.jspz?id=79642) elérhető szolgáltatási igénybejelentő dokumentum kitöltésével és a Biztosító részére történő eljuttatásával nyílik lehetőség.


A 2015/16. tanévre történő általános iskolai beíratások időpontja:

 

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

A tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

     -  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

  -     az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást


Legkésőbb május 4-ig legyenek szívesek visszahozni a beiratkozáskor kapott dokumentumokat a mofémtelepi egységbe!

Köszönjük!

Ne ess kísértésbe - Városi drogprevenciós nap

Fekete István irodalmi vetélkedő
Várható időjárásForrás: idokep.hu