A tanulóbaleset-biztosítással kapcsolatos tájékoztatás

 

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

A biztosítási események bejelentésére a Groupama Garancia Biztosító Zrt. honlapján (http://www.groupama-garancia.hu/biztos-t-sok/biztos-t-sok-a-cora-hipermarketekben/-ltal-nos-gyermek-es-ifj-s-gi-balesetbiztos-t-s-@/article.jspz?id=79642) elérhető szolgáltatási igénybejelentő dokumentum kitöltésével és a Biztosító részére történő eljuttatásával nyílik lehetőség.


A 2015/16. tanévre történő általános iskolai beíratások időpontja:

 

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

A tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

     -  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

  -     az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást


Legkésőbb május 4-ig legyenek szívesek visszahozni a beiratkozáskor kapott dokumentumokat a mofémtelepi egységbe!

Köszönjük!

Ne ess kísértésbe - Városi drogprevenciós nap

Fekete István irodalmi vetélkedő
Várható időjárásForrás: idokep.hu