Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban a 2016/2017. évi tankönyvrendelésről tájékoztatjuk Önöket.

 

Az általános iskolák 1., 2., 3., 4. évfolyamán az állam a 2016/17. tanévben  átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.

Ezen kívül  2016/2017-es  tanévben ingyenes tankönyvtámogatást kell biztosítani a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint. A jogosultságot a kiküldött igénylőlapon kellett jeleznie a szülőnek. Ha ebben változás következik be, 15 napon belül kérjük jelezni.

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel.

Minden jogosultság esetén 2016. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak, az augusztusban lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani. Ingyenes tankönyvet csak hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni!

Az ingyenes diákok könyvei az iskolai  könyvtár tulajdonát képezik /kivéve munkafüzetek/, azokat a tanév végén vissza kell adni, tisztaságukra, állagukra vigyázni kell. A  bennük keletkezett kárt meg kell téríteni, kivéve az 1. és 2. évfolyamon.

Fizetős diákok esetében:

  • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
  • Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. szeptember 15.)
  • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/oldalon ellenőrizhetik.)

  • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
  • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Egyéb információ: Kello Infopont – Tatabánya

Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 27. / Email: kellopont-tatabanya@kello.hu


A 2016/17. tanévre történő általános iskolai beíratások időpontja:

 

2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

A tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

·        a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

·        gyermek születési anyakönyvi kivonatát

·        TAJ kártyát

·        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

(óvodai szakvéleményt, nevelési tanácsadó szakvéleményét)

·        sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a (megyei vagy országos) Szakértői Bizottság szakértői véleményét

 

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskola igazgatója 2016. április 29-ig küldi meg a szülő részére. A szülő a felvételi döntés ellen, érdeksérelemre való hivatkozással a kézhezvételtől számított15 napon belül az iskola igazgatójához benyújtott kérelemmel élhet.

Az iskola felvételi körzete:

 

48-as tér Teljes közterület, Ady Endre utca Teljes közterület, Alkotmány utca Teljes közterület, Április utca Teljes közterület ,Árvácska utca Teljes közterület, Bányász utca Teljes közterület, Barátság utca Teljes közterület, Bartók Béla utca Teljes közterület, Bástya utca Teljes közterület, Bem József utca Teljes közterület, Bokréta utca Teljes közterület, Boldogasszony utca Teljes közterület, Boróka köz Teljes közterület, Buda utca Teljes közterület, Buzogány utca Teljes közterület, Bükk utca Teljes közterület, Cseresznyés utca Teljes közterület, Déryné utca Teljes közterület, Dobó Katica utca Teljes közterület, Éger utca Teljes közterület, Eötvös Lóránd utca Teljes közterület, Féltoronyi utca Teljes páratlan oldal Páros oldal: 22-től, Ferenczy Károly utca Teljes közterület, Fertősor Teljes közterület, Fészek utca Teljes közterület, Fő utca  Páratlan oldal: 1-től 41-ig Fekete, Mosonmagyaróvár 9200 Gábor Áron utca Teljes közterület Fekete, Mosonmagyaróvár 9200 Gát utca Teljes közterület, Gorkij utca Teljes közterület, Gyári út Páratlan oldal 19-től Páros oldal: 24-től, Gyertyán utca Teljes közterület, Háncs utca Teljes közterület, Hanság utca Páratlan oldal: 21-től Páros oldal: 34-től, Határőr utca Teljes közterület, Hold utca Teljes közterület, Hubertusz utca Teljes közterület, Huszár Gál utca Teljes közterület, Ifjúság utca Teljes közterület, Inda utca Teljes közterület, Ipartelep Teljes közterület, Juhar utca Teljes közterület, Kalász utca Teljes közterület, Kapucinus utca Teljes közterület, Királyhidai utca Teljes páratlan oldal Páros oldal: 24-től, Kiskapu utca Teljes közterület, Klapka György utca Teljes közterület, Kőris utca Teljes közterület, Kötöttárugyári út Teljes közterület, Lajtaszer Teljes közterület, Lajta zsilip Teljes közterület, Lengyári utca Teljes közterület, Levendula köz Teljes közterület, Liszt Ferenc utca  Páratlan oldal: 69-től, Lomb utca Teljes közterület, Lőpor utca Közterület: 31-től, Móricz Zsigmond utca Teljes közterület, Napsugár utca Teljes közterület, Nezsideri utca Teljes közterület, Pacsirta utca Teljes közterület, Pázsit utca Teljes közterület, Rókadombi utca Teljes közterület, Rózsa utca Teljes közterület,Szegfű utca Teljes közterület,Szekeres Richárd utca Teljes közterület, Szivárvány utca Teljes közterület , Szolnoki út Teljes közterület, Szent Imre utca Teljes páratlan oldal , Tarcsai utca Teljes páratlan oldal, Terv utca Teljes közterület, Tétényi utca Teljes közterület, Timföldgyári utca Teljes közterület, Tövis utca Teljes közterület, Tulipán utca Teljes közterület, Városkapu tér Teljes közterület, Vásártér Teljes közterület, Venyige utca Teljes közterület, Zichy Mihály utca Teljes közterület, Zurányi utca Páratlan oldal: 27-től Páros oldal: 18-tól, utca Teljes közterület.

Family Friss Kft. nyereményjáték

Nyerjen kisvonatozást! Mint tudják idén 25 éves jubileumunkat ünnepeljük és a gyermekeknek emlékezetessé szeretnénk varázsolni az idei Mikulást, felajánlunk egy ünnepi Mikulás vonatozást, de nem tudjuk eldönteni kinek adjuk, így felhívjuk a mosonmagyaróvári iskolások, óvodások szüleit, hogy nyerjék meg a gyermekeiknek ezt a lehetőséget! Nem kell mást tenni, mint:
-a Family Friss Kft facebook oldalát kedvelni
-megosztani oldalunkat
-és kiírni osztva xy iskola/óvoda vagy osztály
Az ajánlatunk mától 2015.11.09-től 11.30-ig tart! 
Hajrá kedves szülők! www.family-friss.hu

EGÉSZSÉGNAP AZ IPARTELEPEN

  

Az Ipartelepi Lakosok Egyesülete minden év novemberében un. Egészségnapot szervez a terület iskolájában. Ismeretterjesztő előadásokkal, szűrővizsgálatokkal, tanácsadással várjuk az érdeklődőket.


Programunk:

Dr. Birkus Zita: A cukorbetegség a szívérrendszeri betegségek legnagyobb rizikótényezője című előadással és személyes tanácsadással segíti a megjelenteket. Asszisztenciája pedig szűréseket végez.  1630-1800

Dr. Katz Károlyné dietetikus a helyes táplálkozásról tart ismertetőt, a helyszínen ételkóstolási lehetőséggel, receptekkel,tanácsokkal várja az érdeklődőket. 1630-1800

Dr. Frint Balázs mozgásszervi problémákkal kapcsolatos tanácsadást tart, valamint csontsűrűség mérést végez (a Richter Gedeon Nyrk támogatásával). 1300-1800

Szent Kristóf Mentő Alapítvány szakemberei bemutatót tartanak a sürgősségi ellátással kapcsolatban. 1400-1700

EFI  munkatársai szervezésében látás-,(Zsuzsa Optika) és hallásvizsgálaton(Yarus Trade Kft támogatásával) vehetnek részt a megjelenők. 1630-1800


Rendezvényünk időpontja: 2015. november 16.(hétfő)

 

Helyszín:

Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 8. Fekete István Általános Iskola

Kedves Tanítványaink, volt Diákjaink, tisztelt Szülők, Pedagógustársak!

Köszönetemet szeretném kifejezni iskolánk Gorkij úti épületének kerítésfestésében nyújtott közreműködésükért. Példaértékű összefogással látványos végeredményt értünk el a színes kerítéssel.
Külön hálás vagyok a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft-nek és a JUB Kft-nek a festékek és alapozó anyagok felajánlását, Németh Lászlónénak a Kühne Étterem tulajdonosának az ízletes gulyásért, mellyel megvendégelte a lelkes záró csapatot.
Köszönetnyilvánítás illeti azt a Szülőt, aki nemcsak munkájával, hanem anyagilag is hozzájárult az akciónkhoz.

Márkusné Hardi Gabriella
intézményvezető


Tisztelt Szülők!

 Értesítem Önöket, hogy megérkeztek a csekkek és az átvételi elismervények.

2015. szeptember 4-én pénteken

8:00-16:00

tudják átvenni a szülők személyesen (mindkét épület fizetős diákjai részére) a csekket és kitölteni a hozzá tartozó dokumentumot a MOFÉMTELEPI könyvtárban.

Tankönyvfelelős

Tisztelt Szülők!


Értesítem Önöket, hogy a fizetős diákjaink számára az első tanítási napon (2015. szeptember 1-jén) osztjuk a tankönyveket MOFÉMTELEPEN.

A mofémtelepi tanulóink a délelőtt folyamán 2015. szeptember 1-jén osztályszinten tudják átvenni a könyveiket MOFÉMTELEPEN.

Az ipartelepi tanulóink 2015. szeptember 1-jén 13:00-16:00-ig tudják átvenni a könyveiket MOFÉMTELEPEN.


Tankönyvfelelős

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember 01-jén 1630-kor Mofém- és Ipartelepen az első osztályos tanulók szülei részére szülői értekezletet tartunk.

 

Tisztelettel: Osztályfőnökök

Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a mai és holnapi napra meghirdetett tankönyvosztás az alábbi szerint módosul:

• Az ingyenes diákoknak a tankönyvosztás ideje VÁLTOZATLAN

• Mivel a mai napig nem érkeztek meg a csekkek és az átvételi elismervények a fizetős diákoknak, nem áll módunkba kiosztani a tankönyveket, ezért elnézésüket kérjük. A könyvosztás új időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Tankönyvfelelős

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

 

PÓTVIZSGA IDŐPONTJA: 

2015. augusztus 26.    8:00     Mofémtelepi egység

 

TANKÖNYVOSZTÁS: Mofémtelepi egységben

2015. augusztus 27.

Mofém 5-8. osztály 12:00- 14:15        
Mofém 1-4. osztály 14:45- 18:00        
Ingyenes füzetcsomagok kiosztása 1. osztályosoknak

 

2015. augusztus 28.

Ipar 5-8. osztály 12:00- 14:15    
Ipar 1-4. osztály 14:45- 18:00    
Ingyenes füzetcsomagok kiosztása 1. osztályosoknak

 

! Minden évfolyam csak a számára megjelölt időpontban veheti át a tankönyvét

! Idén a fizetős diákoknak előre nem küldenek ki díjbekérőt / csekket, azt a tankönyvek átvételekor kapják meg az iskolában (számla + csekk).

A befizetési határidő: szeptember 15.

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY:

2015. szeptember 1.

8:00 Mofémtelepen

9:00 Ipartelepen


! Megjelenés ünnepi ruhában (fehér ing/blúz és sötét alj)

 

! A tanévnyitó szervezéséért felelős leendő 7. osztály (mindkét épületben) a tanévnyitó megkezdése előtt fél órával megjelenni szíveskedjen 

 

! Az ünnepély után három órában az osztályfőnökökkel lesznek a tanulók

 

! Napközit és ebédet annak biztosítunk, aki igényét augusztus 25-ig jelezte

 

ÉTKEZÉSI IGÉNYEK LEADÁSA:

2015. augusztus 25-ig (aki igényét nem adta le a tanév végén)

Kedves Szülők! Információ a tankönyvekkel kapcsolatban! Idén a fizetős diákoknak előre nem küldenek ki díjbekérőt / csekket, azt a tankönyvek átvételekor kapják meg az iskolában (számla + csekk). A befizetési határidő: szeptember 15. Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány (A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontjainkon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek.)

A tanulóbaleset-biztosítással kapcsolatos tájékoztatás

 

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

A biztosítási események bejelentésére a Groupama Garancia Biztosító Zrt. honlapján (http://www.groupama-garancia.hu/biztos-t-sok/biztos-t-sok-a-cora-hipermarketekben/-ltal-nos-gyermek-es-ifj-s-gi-balesetbiztos-t-s-@/article.jspz?id=79642) elérhető szolgáltatási igénybejelentő dokumentum kitöltésével és a Biztosító részére történő eljuttatásával nyílik lehetőség.
Várható időjárásForrás: idokep.hu